KONKURSY

Przypominamy o konkurach bibliotecznych  jakie zostały ogłoszone. 


I. Okładka książkowa format A4 dotycząca przygód misia Paddingtona

 

Jest to konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i IV-VI na wykonanie okładki dowolną techniką 

plastyczną  oraz  proszę udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi:

 Dlaczego miś Paddingtona ma takie imię? 

Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody :)

Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 13 lutego 2015 roku.


II. Turniej recenzji 

 

Konkurs na najciekawszą recenzje książki, którą warto polecić innym czytelnikom.

Do udziału zachęcamy szczególnie klasy IV-VI.

Należy napisać tekst na minimum 1 strona A4 (może to być wydruk komputerowy jak i praca napisana 

odręcznie).

Najlepsze recenzje zostaną zamieszczone na naszej stronie bibliotecznej oraz  na zwycięzców czekają 

nagrody książkowe. :) 

Prace proszę składać w bibliotece szkolnej również do 13 lutego 2015 roku.