Ogólnopolskie Wybory Książek


Nasza biblioteka szkolna wraz z uczniami również wzięła udział 26 marca 2015 roku w Ogólnopolskich Wyborach Książek.

"Celem akcji było:

- Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.

- Dostosowanie księgozbioru bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.

- Promocja czytelnictwa.

- Promocja biblioteki szkolnych w środowisko szkolnym i lokalnym.

- Kształtowanie postaw obywatelskich.

- Upowszechnienie zasad organizacji wyborów."

W wyborach wzięło łącznie udział 266 uczniów.